Training

“Ik wil graag weten en ervaren op welke andere manieren ik kan beïnvloeden.”

“Ik wil zelf ervaren hoe je een lastig gesprek aanpakt.”

“Ik wil modellen en inzichten aangereikt krijgen om mijn team effectief te motiveren.”

Training helpt u om kennis op te doen, maar ook om deze te toetsen aan anderen en veilig toe te passen binnen de trainingsgroep. In de trainingssituatie kunt u oefenen met effectief én ineffectief gedrag en ervaren wat de gevolgen daarvan zijn. C-Kracht heeft al jaren ervaring met het scheppen van voorwaarden in groepen die mensen helpt zichzelf kwetsbaar op te stellen en na te gaan waar nieuwe gedragsmogelijkheden liggen

In trainingen werkt C-Kracht aan uw:

  • communicatietechnieken en gespreksvaardigheden;
  • advies- en onderhandelvaardigheden;
  • conflicthanteringstechnieken;
  • vergadertechnieken;
  • presentatievaardigheden;
  • schrijfvaardigheid;
  • samenwerkingsvaardigheden;
  • projectmanagementvaardigheden;
  • procesmanagementvaardigheden