C-Kracht

C-Kracht is het bedrijf van Caroline Kuijper. Als sociaal psycholoog traint en coacht zij mensen al ruim 20 jaar met als doel hun talenten te helpen ontwikkelen. De letter "C" staat niet alleen voor Caroline, maar ook voor Connectie. We bezitten allemaal de kracht om onze talenten te verbinden met die van anderen. Connect is de naam van haar blog waarop u interessante informatie kunt vinden.

De uitgangspunten die zij hanteert zijn:

 • partnership;
 • open communicatie;
 • gedegen voorbereiding;
 • maatwerk en flexibiliteit;
 • kwaliteit;
 • korte interventies;
 • pragmatisme en toepasbaarheid.

Het levensmotto van Caroline luidt:
"We delen het talent om iets waardevols voor onszelf en een ander te doen."

Caroline heeft zich altijd in de volle breedte met de ontwikkeling van talent bezig gehouden. Ze begon met trainingen op het gebied van klantgericht werken en conflicthantering. Daarna verzorgde ze een tijdlang opleidingen in schriftelijke communicatie. Momenteel ondersteunt ze managers, projectmanagers en procesmanagers in hun werk en staan thema’s als invloed en samenwerking centraal.

Haar kracht zit in soepel contact maken, mensen verbinden, een heldere en enthousiaste uitleg van onderwerpen, vertrouwen geven en flexibel inspelen op de behoeften van mensen.
C-Kracht werkt met praktische oefeningen, korte presentatie van theorie, analyse van cases, uitspelen van (lastige) situaties en hecht sterk aan de eigen inbreng van mensen die zij traint en coacht.

Training

Training

“Ik wil graag weten en ervaren op welke andere manieren ik kan beïnvloeden.”

“Ik wil zelf ervaren hoe je een lastig gesprek aanpakt.”

“Ik wil modellen en inzichten aangereikt krijgen om mijn team effectief te motiveren.”

Training helpt u om kennis op te doen, maar ook om deze te toetsen aan anderen en veilig toe te passen binnen de trainingsgroep. In de trainingssituatie kunt u oefenen met effectief én ineffectief gedrag en ervaren wat de gevolgen daarvan zijn. C-Kracht heeft al jaren ervaring met het scheppen van voorwaarden in groepen die mensen helpt zichzelf kwetsbaar op te stellen en na te gaan waar nieuwe gedragsmogelijkheden liggen

In trainingen werkt C-Kracht aan uw:

 • communicatietechnieken en gespreksvaardigheden;
 • advies- en onderhandelvaardigheden;
 • conflicthanteringstechnieken;
 • vergadertechnieken;
 • presentatievaardigheden;
 • schrijfvaardigheid;
 • samenwerkingsvaardigheden;
 • projectmanagementvaardigheden;
 • procesmanagementvaardigheden.

Coaching

Coaching

"Ik merk dat ik iets wil veranderen bij mezelf, maar ik val steeds terug in oud gedrag."

“Mijn leidinggevende wil dat ik me socialer opstel in het team en kennis met anderen deel.”

"Ik zou mijn zelfvertrouwen graag willen versterken."

Coachen betekent letterlijk: een persoon van A naar B brengen. Een persoon die even niet alleen verder kan reizen, maar een tijdelijke metgezel nodig heeft die koers houdt.

C-Kracht coacht oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat zij niet eindeloos met u uw probleem analyseert, maar zich focust op gedrag dat u inzet om onvrede, angst of boosheid te verminderen. Dat gedrag leidt immers tot positieve ervaringen, zelfvertrouwen en groei.

De eigen situaties die u lastig vindt, vormen uitgangspunt van de bijeenkomsten. Deze manier van werken betekent ook dat u na ongeveer vier tot zes gesprekken al een eind bent. U krijgt na elke sessie een opdracht mee om wat besproken is toe te passen in een specifieke situatie.

Intervisie

Intervisie

“Mijn mensen zijn stevig opgeleid, maar slagen er niet in de stof te vertalen naar hun eigen praktijk en daarin toe te passen.”

“Aan kennis ontbreekt het niet bij de medewerkers van dit bedrijf. Wel heb ik het idee dat het nogal ieder voor zich is en dat kennis onvoldoende wordt gedeeld.”

“Hoe kan ik ervoor zorgen dat opgedane kennis geïmplementeerd raakt in de organisatie?”

Bij intervisie is een kleine groep mensen met eenzelfde rol of vak bezig elkaar te coachen. Het gaat om mensen met redelijk wat ervaring en kennis in hun rol en op hun vakgebied. Aan de hand van concreet geformuleerde en actuele dilemma’s, vraagstukken en persoonlijke knelpunten in het werk - liefst al voor een bijeenkomst gecommuniceerd - gaan zij met elkaar in gesprek.

Dat gebeurt op een methodische manier, waarbij onderling respect, vertrouwen en openheid een belangrijke rol spelen. Verder gaat het er niet om dat iemand gelijk heeft of krijgt, maar dat men elkaar zaken meegeeft ter overweging. Belangrijke communicatievaardigheden bij intervisie zijn doorvragen, samenvatten en feedback geven en vragen. Deelnemers helpen elkaar aan tips en handvatten voor hun praktijk.

Intervisie is puur maatwerk en versterkt als bijproduct de onderlinge verhoudingen tussen medewerkers. Intervisie werkt uitsluitend als de deelnemers er zelf de waarde van inzien en de afgesproken bijeenkomsten aanwezig zijn ten behoeve van zichzelf en de anderen. De maximumgroepsgrootte is 7 personen. Een bijeenkomst duurt maximaal 2,5 uur.

Een startende groep heeft baat bij een procesbegeleider. C-Kracht kan daarin voorzien; maakt de aanwezigen vertrouwt met de methoden, verdeelt de aandacht tussen hen en bewaakt de tijd.

Publicaties

Publicaties

Boeken

 • Kuijper, C.H., Praktisch procesmanagement in projecten, 2012, PTGuitgevers
 • Kuijper, C.H., Succesvolle intervisie, 2007, Academic Service
 • Kuijper, C.H., Resultaatgericht vergaderen, 2004 Academic Service
 • Kuijper, C.H., en Dierkes, M., Ik wil een coach!, 2017 Camani (eigen beheer)

Artikelen

 • InGovernment (juli 2013), Procesmanagement onmisbaar bij complexe projecten. Caroline Kuijper

Presentaties

 • Activiteitenplatform IPMA-NL (2009), lezing over intervisie, Pieter Gremmen en Caroline Kuijper
 • IPMA-parade 2010: intercollegiale ervaringsuitwisseling (intervisie), Caroline Kuijper namens NIMO Project Management Instituut
 • 16e BPUG seminar (juni 2013), De wendbare organisatie, Procesmanagement: koken zonder recept, Caroline Kuijper namens NIMO Projectmanagement Instituut

Contact

Contact

 • C-Kracht
 • Woubruggestraat 12-II
 • 1059 VR Amsterdam
 • 06 – 2878 1617
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgevers

 • NIMO Project Management Instituut (Damen, Fugro, BAM, de Belastingdienst, Lievense/CSO, AVL, Heijmans, Blokker)
 • De Nieuwe Liefde, centrum voor studie, bezinning en debat
 • Regionaal Verkeerskundig Team
 • Stadsontwikkeling Rotterdam, Verkeer & Vervoer, ontwerpteam
 • Veluws College Cortenbosch
 • Werken in het Westen, samenwerkingsverband van gemeenten
 • Gemeente Tilburg
 • Ministerie BIZA, P-Direkt
 • Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Laurens Simonse Groep
 • Woonbond Kennis- en Adviescentrum
 • Brede school Michiel de Ruyter
 • Textielmuseum
 • CBT Zuid-Holland, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde
 • Stichting Reade
 • Stichting Both Ends
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Nieuwkoop
 • Bureau Ombudsman Vumc

Het eerste boek voor de klanten van coaches!