Vertrouwenspersoon

De laatste tijd voel ik me minder op mijn gemak in het bijzijn van mijn collega’s. Zij maken te pas en te onpas flauwe grapjes over mijn afkomst.

 Ik werk regelmatig samen met een collega aan een leuk project. We hebben elkaar daardoor nog beter leren kennen. Mijn collega raakt mij de laatste tijd wel steeds vaker aan, wat ik erg onprettig vind.

 Toen ik een tijdje geleden per ongeluk een fout maakte in een offerte, schoot mijn baas enorm uit zijn slof. Hij werd echt heel boos en noemde me domme trut. Ik begreep er niets van en toen ik er met haar over wilde praten, deed hij alsof het niet gebeurd was.

 
Sociale Veiligheid

Het is fijn om in een omgeving te werken waarin je gezien en serieus genomen wordt en waarin samenwerken met anderen veilig voelt. Helaas is dat niet altijd en overal het geval. Daar waar mensen samenwerken, kunnen toch ongewenste en stressvolle situaties ontstaan.

Een vertrouwenspersoon is niet direct wettelijk verplicht, maar wel een goed manier om invulling te geven aan PSA-beleid (PSA staat voor Psychosociale Arbeidsbelasting).

Er zijn twee soorten vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO) en de vertrouwenspersoon integriteit (VPI). Deze kunnen ook in één persoon verenigd zijn. Ik ben Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPO).

Over welke ongewenste omgangsvormen kan het gaan?

Ongewenste omgangsvormen hebben momenteel veel aandacht in de media en steeds vaker laten mensen van zich horen in het geval ze met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben gehad. Dat gedrag heeft nadelige gevolgen voor henzelf, maar ook voor het werkklimaat in de organisatie en de reputatie van die organisatie.

Als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kunnen medewerkers en leidinggevenden in een organisatie mij benaderen als er sprake is van:

 • Fysieke/verbale agressie
 • Pesten
 • Discriminatie
 • Seksuele intimidatie

Wat kan ik concreet doen als VPO?

 • Begripvol luisteren naar het ervaren probleem.
 • De melder advies geven over mogelijkheden om met het probleem om te gaan.
 • De melder zo veel mogelijk zelf stappen laten zetten.
 • In overleg met de melder contact opnemen met de directie en vragen of die in een conflict wil bemiddelen of bemiddeling wil faciliteren.
 • Doorverwijzen naar een BMW, huisarts, juridisch adviseur, coach.
 • Bij ernstige gevallen helpen een formele klacht in te dienen tegen iemand en -bij strafbare feiten- meegaan voor aangifte bij de politie.
 • Nazorg bieden op verzoek van de melder

Wat doe ik nog meer naast luisteren en opvangen?

 • Adviseren van de directie over het beleid op het gebied van sociale veiligheid en ongewenste omgangsvormen.
 • Geven van informatie en voorlichting aan de directie over de rol en taken van een VP.
 • Jaarlijks aan de directeur rapporteren over het aantal en soort klachten (anoniem en niet herleidbaar) die besproken zijn.

Vertrouwelijkheid

Als extern vertrouwenspersoon bied ik een luisterend oor, ondersteun ik de melder en zoek ik samen met hem/haar naar de optimale oplossing. Er zijn meerdere mogelijkheden die de melder kan kiezen om met het probleem om te gaan. Als VPO sta ik naast de melder en ik respecteer de keuze die de melder maakt. Ik heb een geheimhoudingsplicht en onderneem geen stappen zonder de uitdrukkelijk toestemming van de melder.

Ik ben ook te vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (www.lvvv.nl).