Teamcoaching

“Er zijn recentelijk een aantal collega’s vertrokken, de werkdruk neemt toe en het team is minder gemotiveerd de laatste tijd.”

“Ik zie als teamleider dat mensen het moeilijk vinden om elkaar op zaken aan te spreken.”

“Het team moet meer zelf gaan doen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Hoe krijg ik dat voor elkaar?”

Teamcoaching behelst het opheffen van aanwezige blokkades en misverstanden in een team en het vergroten van het probleemoplossend vermogen van het team. Blokkades worden soms door alle teamleden gedeeld en zijn soms specifiek voor een of twee teamleden. Teamcoaching draagt bij aan meer betrokkenheid op en begrip voor elkaar. Er ontstaat op die manier weer ruimte voor het oppakken van het werk en het ondersteunen van elkaar bij dat werk. C-Kracht coacht met een systeembril op. Dat houdt in dat het team als systeem wordt gezien en veel meer behelst dan de eigenschappen van de afzonderlijk leden. En dat het team ook weer onderdeel uitmaakt van een groter geheel waarmee het te maken heeft. Binnen systemen zijn principes als binding, ordening en balans tussen geven en nemen van belang. Deze hebben invloed op hoe mensen zich in het systeem gedragen.

C-Kracht kan gebruik maken van een drijfverenscan (Intodrives®) om na te gaan waar de energie van de individuele teamleden zich op richt en hoe het gehele team van die wetenschap kan profiteren.

In de regel is de teamleider aanwezig bij de sessies om vanuit zijn of haar specifieke rol bij te dragen aan de ontwikkeling van het team.

Het coachen van een team vraagt meestal om een aantal sessies. Een sessie duurt maximaal 4 uur.