Intervisie

“Mijn mensen zijn stevig opgeleid, maar slagen er niet in de stof te vertalen naar hun eigen praktijk en daarin toe te passen.”

“Aan kennis ontbreekt het niet bij de medewerkers van dit bedrijf. Wel heb ik het idee dat het nogal ieder voor zich is en dat kennis onvoldoende wordt gedeeld.”

“Hoe kan ik ervoor zorgen dat opgedane kennis geïmplementeerd raakt in de organisatie?”

Bij intervisie is een kleine groep mensen met eenzelfde rol of vak bezig elkaar te coachen. Het gaat om mensen met redelijk wat ervaring en kennis in hun rol en op hun vakgebied. Aan de hand van concreet geformuleerde en actuele dilemma’s, vraagstukken en persoonlijke knelpunten in het werk – liefst al voor een bijeenkomst gecommuniceerd – gaan zij met elkaar in gesprek.

Dat gebeurt op een methodische manier, waarbij onderling respect, vertrouwen en openheid een belangrijke rol spelen. Verder gaat het er niet om dat iemand gelijk heeft of krijgt, maar dat men elkaar zaken meegeeft ter overweging. Belangrijke communicatievaardigheden bij intervisie zijn doorvragen, samenvatten en feedback geven en vragen. Deelnemers helpen elkaar aan tips en handvatten voor hun praktijk.

Intervisie is puur maatwerk en versterkt als bijproduct de onderlinge verhoudingen tussen medewerkers. Intervisie werkt uitsluitend als de deelnemers er zelf de waarde van inzien en de afgesproken bijeenkomsten aanwezig zijn ten behoeve van zichzelf en de anderen. De maximumgroepsgrootte is 7 personen. Een bijeenkomst duurt maximaal 2,5 uur.

Een startende groep heeft baat bij een procesbegeleider. C-Kracht kan daarin voorzien; maakt de aanwezigen vertrouwt met de methoden, verdeelt de aandacht tussen hen en bewaakt de tijd.