C-Kracht

C-Kracht is het bedrijf van Caroline Kuijper. Als sociaal psycholoog traint en coacht zij mensen al ruim 20 jaar met als doel hun talenten te helpen ontwikkelen. De letter “C” staat niet alleen voor Caroline, maar ook voor Connectie. We bezitten allemaal de kracht om onze talenten te verbinden met die van anderen. Connect is de naam van haar blog waarop u interessante informatie kunt vinden.

De uitgangspunten die zij hanteert zijn:

  • partnership;
  • open communicatie;
  • gedegen voorbereiding;
  • maatwerk en flexibiliteit;
  • kwaliteit;
  • korte interventies;
  • pragmatisme en toepasbaarheid.

Het levensmotto van Caroline luidt:
“We delen het talent om iets waardevols voor onszelf en een ander te doen.”

Caroline heeft zich altijd in de volle breedte met de ontwikkeling van talent bezig gehouden. Ze begon met trainingen op het gebied van klantgericht werken en conflicthantering. Daarna verzorgde ze een tijdlang opleidingen in schriftelijke communicatie. Momenteel ondersteunt ze managers, projectmanagers en procesmanagers in hun werk en staan thema’s als invloed en samenwerking centraal.

Haar kracht zit in soepel contact maken, mensen verbinden, een heldere en enthousiaste uitleg van onderwerpen, vertrouwen geven en flexibel inspelen op de behoeften van mensen.
C-Kracht werkt met praktische oefeningen, korte presentatie van theorie, analyse van cases, uitspelen van (lastige) situaties en hecht sterk aan de eigen inbreng van mensen die zij traint en coacht.